[

•  Informační deska  •

Aktuální informace

Členská schůze se uskuteční dne 15.5.2024, v 17 hodin, v prostorách třídy SOŠ umělecké a gymnázia hulvácká 1 - Odkaz na pozvánku.
Dalibor Kondrát, aktualizace 20.4.2024

Od 1.1.2023 došlo ke zvýšení cen vodného-stočného. Cena za 1m3 je nyní 126,2Kč.
(nárůst oproti roku 2022 je +6,5Kč)
Dalibor Kondrát, aktualizace 25.1.2023

UPOZORNĚNÍ: Vzhledem k zvýšení cen energií je představenstvo BD nuceno navýšit zálohy na poplatky za užívání bytů od 1.7.2022. Navýšení bude úměrné dle vyúčtování jednotlivých bytů z roku 2021. Výši zálohy, od 1.7.2022, je možné zjistit u správy nemovitostí Koral, p. Slavíková tel.: 596 120 486, nebo na emailu bd-hulvacka@centrum.cz, příp. WhatsApp nebo Telegram profilu předsedy v sekci kontakty
Dalibor Kondrát, aktualizace 15.5.2022


- - - - -

Představenstvo bytového družstva upozorňuje své členy a jejich nájemníky, že součásti poplatků za užívání bytů NENÍ poplatek za komunální odpad dle obecně závazné vyhlášky statutárního města Ostravy. Tento poplatek si hradí každý nájemník individuálně sám. K registraci tohoto poplatku, případně změnám v registraci (odhlášení či přihlášení poplatníka) je nutné použít registrační, případně změnový, formulář ( ke stažení na webové stránce magistrátu statutárního města Ostrava ) a jeho následné odeslání na odbor financí a rozpočtu.

- - - - -

Při platebním styku (platby na účet družstva - např. nájemné, nedoplatky za služby spojené s užíváním bytu, apod.) uvádějte pro snadnější identifikaci variabilní symbol (VS) složený z čísla vchodu a čísla bytu (např. vchod č.18 byt č.1 bude mít VS - 1801).

Bankovní spojení: 1648060369 / 0800

- - - - -

Domovní systém Laskomex - požadujete-li změnu (sjednotit PIN) nebo neznáte přístupový PIN k domovním dveřím, nebo máte nefunkční komunikátor, můžete se obrátit na p. Kondráta, PIN je možné nastavit tak, abyste ho znali pouze Vy.

- - - - -

Informace ohledně kamerového systému v domě - bezpečnostní kamerový systém je ve vašem domě provozován v plném souladu se stanovisky ÚOOÚ (Úřad pro Ochranu Osobních Údajů), není potřeba žádat o registraci KS ani není potřeba souhlasu jednotlivých členů nebo nájemníků BD, viz. stanovisko ÚOOÚ 1/2016 dále pak stránky ÚOOÚ.cz Záznamy tak podléhají režimu GDPR, vyžadovat záznam tak mohou pouze složky PČR,MPO a jiné složky IZS, příp. pojišťovací společnosti. Odpovědná osoba za provoz KS je Dalibor Kondrát, tel.: 603774686

- - - - -

Informace do Vašeho emailu - máte-li zájem, lze automaticky zaslat aktuální a příp. jiné důležité informace na Váš email, aniž byste museli sledovat a pravidelně navštěvovat tyto stránky. Stačí odeslat email na

- - - - -

Úklid společných prostor domů ve vlastnictví bytového družstva (schodiště, sklepy, apod.) provádí p. Ivana Stuchlíková, tel.: 607 279 028.

2018 - 2023 © BD hulvácká - správa webu