[

•  Informační deska  •

Aktuální informace

Výsledek rozhodnutí členské schůze 2020, která byla následkem pandemie uspořádána v souladu s ustanovením čl. XXIV stanov bytového družstva způsobem "per rollam", naleznete na záložce Dokumenty , pod položkou "Usnesení z členské schůze". Na záložce Dokumenty naleznete rovněž aktuální informace (návrh na uspořádání členské schůze způsobem "per rollam", zpráva kontrolní komise a zpráva o hospodaření družstva).


- - - - -

Představenstvo bytového družstva upozorňuje nájemníky, že součásti poplatků za užívání bytů NENÍ poplatek za komunální odpad dle obecně závazné vyhlášky statutárního města Ostravy. Tento poplatek si hradí každý nájemník individuálně sám. K registraci tohoto poplatku, případně změnám v registraci (odhlášení či přihlášení poplatníka) je nutné použít registrační, případně změnový, formulář ( ke stažení na webové stránce magistrátu statutárního města Ostrava ) a jeho následné odeslání na odbor financí a rozpočtu.

- - - - -

Při platebním styku (platby na účet družstva - např. nájemné, nedoplatky za služby spojené s užíváním bytu, apod.) uvádějte pro snadnější identifikaci variabilní symbol (VS) složený z čísla vchodu a čísla bytu (např. vchod č.18 byt č.1 bude mít VS - 1801).

Bankovní spojení: 1648060369 / 0800

- - - - -

Úklid společných prostor domů ve vlastnictví bytového družstva (schodiště, sklepy, apod.) provádí firma ALKA. Kromě úklidu společných prostor firma nabízí, po dohodě, i úklid v bytech nájemníků.

- - - - -

Určitě se Vám, nebo Vašim známým, už podařilo zabouchnout dveře bytu či auta a klíče zůstaly uvnitř. Pro otevření dveří bytů a aut můžete využít služeb firmy Zámečnictví Bartoš. Služba je zajišťována non-stop na tel.č. 602 794 979.

2018 © Chrom