[

•  O nás  •

Bytové družstvo Hulvácká vzniklo rozhodnutím nájemníků obytných domů č. 16, 18, 20 a 24 na ulici Hulvácká v Ostravě Zábřehu za účelem odkoupení domů s bytovými i nebytovými prostorami a ostatního majetku od původního vlastníka - Vítkovce a.s. Ustavující členská schůze, dne 9.6.1997, zvolila čtyřčlenné představenstvo a čtyřčlennou revizní komisi (po jednom členovi z každého vchodu). Představenstvo je oprávněno jednat a rozhodovat o všech záležitostech družstva. Jménem představenstva jedná navenek předseda představenstva. Místopředseda zastupuje předsedu v jeho nepřítomnosti. Platnost právních ujednání v písemné podobě vyžadují podpisy dvou členů představenstva, z nichž jeden bude předseda.

Do obchodního rejstříku, vedeného u Krajského soudu v Ostravě, bylo bytové družstvo Hulvácká zapsáno dne 4. července 1997, oddíl Dr, vložka 857, za účelem vlastnictví domů s bytovými i nebytovými prostorami a ostatního majetku.

Bytové družstvo Hulvácká vykováná správu bytových a nebytových prostor v obytných domech na ulici Hulvácká č. 16, 18, 20 a 24, zabezpečuje služby spojené s bydlením, zejména zajišťování správy majetku družstva, provozu bytového fondu včetně společných částí domů a nebytových prostor, hospodaření se společným majetkem družstva, pronájmů bytů a nebytových prostor, poskytování služeb spojených s pronájmem. Spolu s bytovými družstvy Hulvácká 22 a Hulvácká 26 se podílí na správě přilehlého pozemku, zejména při údržbě zeleně.

V roce 2005 prošly domy ve správě družstva revitalizací spočívající ve výměně dřevěných oken za plastová a zateplení obvodového pláště domů s cílem snížení nákladů za spotřebu tepla. Náklady této revitalizace jsou po dobu 15 let částečně kompenzovány dotacemi z programu "Panel".

V roce 2022 došlo k celkové rekonstrukci elektroinstalace ve společných prostorách domu a rekonstrukce odběrných (elektroměrových) míst, zároveň na přelomu let 2022/2023 dojde k výměně výtahů. Celkové investiční náklady na modernizaci těchto části domu, v letech 2022/2023, dosáhne cca 9.000.000,- Kč

Bytové družstvo Hulvácká je hospodářsky stabilizované (vykazuje kladný hospodářský výsledek - bližší údaje naleznete zde), poskytuje svým členům standardní služby při správě majetku a údržbě bytového fondu prostřednictvím kvalifikovaných servisních firem.

Aktuální informace naleznete na stránce Informační deska.

Základní informace pro stávající, případně budoucí, členy bytového družstva a jakési doporučení představenstva naleznete zde.

2018 - 2023 © BD hulvácká - správa webu